پاور سوئیچینگ

 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1001

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1001

  سفارش
  • خروجی 12V  با جریان 6A
  • توان خروجی 72 W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت تابلوهای LED 
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1002

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1002

  سفارش
  • خروجی 12V  با جریان 10A
  • توان خروجی 120 W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت تابلوهای LED 
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1003

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1003

  سفارش
  • خروجی 12V  با جریان 20A
  • توان خروجی 240W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت تابلوهای LED 
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1004

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1004

  سفارش
  • خروجی 12V  با جریان 30A
  • توان خروجی 360W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • فن هوشمند خنک کننده
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • مناسب جهت تابلوهای LED 
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1005

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1005

  سفارش
  • خروجی 5V  با جریان 40A
  • توان خروجی 200W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت تابلوهای روان
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1006

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1006

  سفارش
  • خروجی 24V  با جریان 2A
  • توان خروجی 48W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت مصارف صنعتی
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1007

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1007

  سفارش
  • خروجی 24V  با جریان 5A
  • توان خروجی 120W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف 20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت مصارف صنعتی
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1008

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1008

  سفارش
  • خروجی 24V  با جریان 15A
  • توان خروجی 360W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • فن هوشمند خنک کننده
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت مصارف صنعتی
  جزییات
 • پاور سوئیچینگ GLT مدل 1009

  پاور سوئیچینگ GLT مدل 1009

  سفارش
  • خروجی 12V  با جریان 16.5A
  • توان خروجی 200W
  • ولتاژ ورودی : 85 تا 265 ولت
  • محدوده فرکانس ورودی: 47 تا 63 هرتز
  • فن هوشمند خنک کننده
  • بدنه فلزی با قابلیت خنک کنندگی بالا
  • قابلیت کارکرد در دمای منفی 10 درجه تا مثبت 50 درجه سانتیگراد
  • کارکرد در  شرایط رطوبتی مختلف   20% تا 90% رطوبت
  • محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیش از حد استاندارد Over Voltage
  • محافظت در برابر افت ولتاژ Down Voltage
  • محافظت در برابر  اتصال کوتاه Shorted Circuit  
  • محافظت در برابر بار بیش از حد Over Load
  • بازیابی اتومات  Auto Recovery
  • دارای ترمینال تخلیه بار الکتریکی
  • استاندارد ایمنی EN/UL60950
  • مناسب جهت مصارف صنعتی
  جزییات
شبکه های اجتماعی
Powerd By Masoud Noursaid.